Luontoterveys


Loppulan positiiviset vaikutukset

 

Loppulan monipuolinen luonto reitteineen tarjoaa oivat puitteet ihmisen hyvinvoinnin edistämiseen luontolähtöisillä menetelmillä. Siinä painottuvat toiminnallisuus ja Green Care eli vihreä voiman soveltaminen käytäntöön. Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta.
  
Loppulan toiminta vahvistaa ihmisen luontosuhdetta ja sitä kautta hyvinvointia. Loppula on hyvä esimerkki osallisuudesta, joka on osallistumista, vaikuttamista, oman panoksen antamista ja itsensä toteuttamista yhdenvertaisesti toisten kanssa. Osallisuuden vahvistaminen edistää ihmisen mahdollisuuksia kokea osallisuutta ja yhteisyyttä, ja kokea olevansa osa ihmisyhteisöä ja luontoa. Se on kuuluksi tulemista omana itsenään ja elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin vaikuttamista.

Toiminta luonnossa ja luonnon kanssa antaa oivalluksia, mahdollisuuksia mielekkään elämän kokemiselle. Loppula on osoittanut sen, että ihminen saa tehdä itselle merkityksellisiä asioita ja samalla kokea hyvinvointivaikutuksia. Toiminnan kautta syntyneet ja syntyvät positiiviset tunteet herättävät onnistumisen tunteita, luonnon voimauttavat tunteet antavat potkua tulevaisuuteen.

Juha Eskola