Loppulan ystävät ry

Tule mukaan Loppulan ystäviin ja tue entisen metsänvartijan tilan kehittämistä kaikkia metsänystäviä palvelevaksi luonto- ja kulttuurikeskukseksi!

Tämä onnistuu kätevästi tekemällä seuraavat kaksi asiaa:

 1. Maksa jäsenmaksu (20€ tai opiskelijat/työttömät/eläkeläiset 10€) tilille  FI80 5741 3620 9229 11. Merkitse maksun saajaksi Loppulan ystävät ry ja laita viestikenttään merkintä "Jäsenmaksu" ja oma nimesi.

 2. Sitten lähetä sähköpostilla viesti jäsensihteerillemme osoitteeseen jas.asiat@loppula.fi, jossa kerrot haluavasi liittyä jäseneksi sekä vähintään kotipaikkakuntasi ja sen, haluatko saada jäsenpostia ja tiedotteita sähköpostiisi.
  (HUOM 1: Osoite oli aluksi väärin sivulla ja nyt korjattu!)
  (HUOM 2: Jos olet aikaisemmin maksanut jäsenmaksun, niin lähetä nyt vielä tuo yllä mainittu viesti.)
Jäsenyys tuo mukanaan myös jäsenetuja, kuten jäsenkirjeet (mm. tiedotus tapahtumista yms.) ja jatkossa oikeus vuokrata Loppulan tiloja edullisemmin.

Kiitos tuestasi!

 


 

Loppulan ystävät ry on oululaisten ulkometsän suojelun puolesta jo vuodesta 2004 toimineiden henkilöiden (lähinnä Suomen Luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen ja Pohjois-Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen jäseniä) 3.5.2020 perustama yhdistys. (Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti yhdistyksen säännöt 7.5.2020  - Y-tunnus on 3134355-9.) Loppulan ystävien tarkoituksena on edistää Sanginjoen Loppulan entisen metsänvartijantalon kehittämistä kaikille avoimena virkistäytymistä, luonto- ja ympäristökasvatusta, luontosuhdetta sekä luonnon tarjoamia hyvinvointipalveluja tukevana toimintakeskuksena (ks. toiminnasta yhdistyksen säännöissä).

Lisätietoja Loppulan ystävät Facebook -sivulta: https://www.facebook.com/loppulanystavat/  ja hallituksen jäseniltä:

 • Annamari Markkola, puheenjohtaja
  annamari.markkola(at)oulu.fi, puh. 040 829 2103
 • Kalle Hellström, varapuheenjohtaja
 • Kirsi Eskelinen, sihteeri
 • Juha Korhonen, rahastonhoitaja
 • Kari Soronen
 • Minna Paarma

Toiminnan kuvaus yhdistyksen säännöissä:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Sanginjoen Loppulan entisen metsänvartijantalon kehittämistä kaikille avoimena virkistäytymistä, luonto- ja ympäristökasvatusta, luontosuhdetta sekä luonnon tarjoamia hyvinvointipalveluja tukevana toimintakeskuksena.
Yhdistyksen tavoitteena on hankkia kiinteistö omistukseensa ja kunnostaa se toimivaksi yhteisölliseksi luontotaloksi. Yhdistys toimii Loppulan toimintaa kehittävänä kannatusyhdistyksenä. Loppulan toiminnan kautta vaalitaan talon historiaa ja kulttuuriperintöä. Taloa voidaan käyttää opetuksen ja tutkimuksen tukikohtana. Yhdistys seuraa ja edistää Sanginjoen ulkometsän suojelua ja luontoarvojen lisäämistä. Loppulassa tehtävän työn avulla halutaan nostaa myös Sanginjoen ulkometsän tunnettuutta, arvostusta ja käyttöä sekä edistää luonnonsuojelua. Pitkän ajan tavoitteena on koko ulkometsän saaminen kansallispuistoksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää talolla alueen luontoon kytkeytyvää kahvila-, näyttely, opastus-,kurssi-, leiri- ja tapahtumatoimintaa
 • vuokraa taloa toiminnan päämääriä tukevaan toimintaan kuten kouluille,luontomatkailuyrityksille sekä harrastus-, kuntoutus- ja virkistystoimintaan
 • hankkii varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia.
 • tiedottaa toiminnastaan eri kanavia käyttäen ja ottaa kantaa toimintakenttäänsä liittyviin asioihin
 • tekee yhteistyötä julkisen puolen toimijoiden, yritysten, yhdistysten ja asukkaiden kanssa