Hiihtoladut

Kevättalvella 2018 tehtiin Loppulasta metsäsuksilla hiihtäen ladut Myllykosken ja Korpilammen (Riistapolun) laavuille ja Kangaslammen nuotiopaikalle sekä yhdysladut edelleen Kalimeenlammelle ja Ylikiimingin tielle sekä Kivikkokankaalle kaupungin latuverkostoon. Ladut saatiin valmiiksi pääsiäiseksi, jolloin luontokahvilaa pidettiin auki ja ne olivatkin yllättävän suositussa käytössä!
Loppulan lähiladut

1) Korpilammen laavulle: Latu seuraa Riistapolun yhdyspolkua mutta jatkaa Isonkankaan polun yli kääntyen loivasti vasemmalle ja yhtyy Riistapolkuun, josta oikaisee lammen yli laavulle. (n. 2 km)

2) Kalimeenlammelle ja Ylikiimingin tielle: Jatketaan Korpilammen laavulta eteenpäin aluksi lyhyesti Riistapolun reittiä, sitten vasemmalle yhtyen Isonkankaan reittiin ja edelleen suoraan Kalimeenlammelle, jossa voi poiketa joko nuotiopaikalle tai laavulle. Latu jatkuu lammen rantajäällä kohti voimalinjaa, jonka alta lähtee Kalimeenjoki. Latu menee aluksi rantaa pitkin, mutta nousee sitten Kalimeen retkeilyreitille, jota pitkin ylitetään joki sillan yli. Retkeilyreitiltä poiketaan suoraan eteenpäin hakkuuaukiolle, jonka ylityksen jälkeen jatketaan sen takareunaa pitkin, kunnes noustaan Nuutinpalon päälle ja tullaan Ylikiimingintielle moottorikelkkareitin piston kohdalla. (n. 4 km)

3) Myllykosken laavulle: Lähdetään samaa reittiä kuin Riistapolulle, mutta Lehdonharjusta jatketaan metsätienpohjaa pitkin kunnes voimalinjan jälkeen maaston laskeutuessa käännytään oikealle kohti Isoa Polvikangasta. Noustaan kankaan rinnettä kunnes vanhan metsäkoneen uran kohdalta käännytään vasemmalle kiertäen kankaan laki ja laskeudutaan sitten Kuparisenpolun tien parkkipaikalle ja siitä laavulle.(n. 3,5 km)

4) Kangaslammen nuotiopaikalle: Lähdetään samaa reittiä kuin edellä, mutta jo vähän ennen Pienen Polvikankaan huippua käännytään tieltä vasemmalle ja jatketaan kohti Kangaslampea, joka ylitetään rantasuota pitkin ja noustaan Kuparisenpolun tielle. Tietä oikealle on 300m nuotiopaikalle. (n. 3,2 km)

5) Kivikkokankaalta Loppulaan (ks. alla oleva kartta): Lähtö Rakkakiventien pään P-paikalta; valaistun ladun alusta poiketaan vasemmalle suoraan kohti Isosuota, ylitetään uudestaan valaistu latu ja jatketaan Ison suon aukiolle, jonka vasenta reunaa kiertäen ja isoimma aukean ja reunametskikön ylittäen vanhalle tervehiihtoreitille. Pienen harjun lakea vähän matkaa, moottorikelkkareitin ylitys, hakkuuaukean ylitys, metsäkoneen uraa, pienen aukean ylitys ja vanhalle metsätielle. Niileskankaan reunaa 0,8 km; sähkölinjan alitus ja vanhaa tervahiihtolatu-uraa 0,2 km; Muuraiskankaan tien ylitys (auraamaton) ja jatketaan vanhaa tervahiihtolatua, Köysikankaan auraamattoman tien ylitys ja jatketaan Murtoselän tien varteen, jota seuraillaan vasemmalle, moottorikelkkareitin ylitys ja kohta Mutoselän tien ylitys latureitin puolessa matkassa. ...