Retkeilyreitit ja yhdyspolut

Sanginjoella on kolme kaupungin ylläpitämää erittäin suosittua retkeilyreittä:
  • Kalimenpolku, n. 5 km
  • Isokankaan retkeilypolku, n. 10 km
  • Sanginjoen riistapolku n. 2 km
Kaikki kolme reittiä risteävät niin, että vaeltamaan pystyy ainakin 17 km. Polkujen varrella on laavuja ja levähdyspaikkoja ja ne ovat ainakin osittain pitkostettu hankalimmista kohdista.
Lisäksi erittäin suosittu nuotiointipaikka on Lemmenpolku Sanginjoen varressa, jossa on peräti seitsemän nuotiopaikkaa lyhyen matkan päässä toisistaan.

Lopulan polut, merkitty punaisella,
klikkaa kuva suuremmaksi.
Loppulasta on suunniteltu ja kuljettu uusia ja houkuttelevia yhdyspolkuja kaikkille näille reiteille ja lisäksi talon lähiympäristöön toteutettu lyhyt ja kevyt luontopolku tilapäisin opastein (ks. kartta oikealla).

1) Loppulan luontopolku: Polku lähtee pihasta tallin edestä pellon päädyn poikki hienoon vanhaan metsään, käy mutkan riistanruokintatelineellä, palaa pellon reunaan, kiertää vanhan ladon ja riihen kautta ja ylittää peltoaukion sekä maantien, ohittaa vielä yhden vanhan ladon ja päätyy joen varteen, jota pitkin jatkaa vanhoja polun paikkoja pitkin Lemmenpolun nuotiopaikoille asti. Jokivarsi palataan samaa polkua pitkin takaisin - pysähdytään ihailemaan Sadinkosken kuohuja ja jatketaa rantapolkua pitkin aina Loppulan saunarantaan asti. (vajaa 2 km)

2) Yhdyspolku Riistapolulle: Polku lähtee luontopolun reittiä, mutta kääntyy ennen riistanruokintatelinettä oikealle, poispäin Loppulasta. Mennään tiheämmän ja nuoremman, mutta aika vaihtelevan metsän läpi metsätielle Lehdonharjuun, josta noustaan oikealla vanhalle hakkuuaukealle, jossa on komeita siemenpuita ja harvennettuja yli parimetrisiä mäntyjä. Taimikon jälkeen polku jatkuu Hirvikankaalle, jossa on taas kaunista ja monimuotoista vanhempaa metsää. Polku yhdistyy Isonkankaan vaellusreittiin, jota noustaan lyhyen matkaa kankaan päälle, missä siitä haarautuu Riistapolku.  (n. 1,5 km)

3) Rantapolku Asmoon: Lähdetaan Loppulan pihasta maantienvartta vasemmalle, käännytään heti oikealle (Kyhäläntie) ja taas heti vasemmalle joenrannassa olevien peltojen keskellä menevää peltotietä pitkin. Peltojen päässä jatketaan eteenpäin vähemmän kuljetuksi muuttuvaa vanhaa tietä pitkin (kyseessä on vanha Sanginjoen maantie). Kohta polku erkanee oikealle rantaan ja seurailee rantaa kunnes vastaan tulee sähkölinja, jota pitkin noustaan pienen kankaan päälle ja käännytään taas oikealle. Ylitetään tämä pieni ja erinomaisen kaunista vanhaa metsää kasvava kangas ja sen jälkeen matalampi maasto, jossa vanhoja kuivia ojia ja iso Santerinrämeeltä tuleva oja, joka tulva-ajan ulkopuolella on helppo ylittää. Noustaan Isonahon kankaalle, ylitetään maantie ja jatketaan kunnes tullaan Asmon metsätien ja vanhan vasemmalle, kohti Loppulaa menevän metsätien risteykseen. Jatketaan vanhempaa tienpohjaa, kunnes tullaan Asmonkorven aarnialueelle. Yhdytetään Isonkankaan polku. (n. 5,5 km)