Hiihtoladut

Lumitilanteen mukaan pyritään Loppulasta tekemään hiihtämällä latuja ainakin Myllykosken ja Korpilammen (Riistapolun) laavuille. Myllykoskelta on hiihdettävissä oleva yhteys Nuutinpaloon Ylikiimingin tielle. (Ylipäänsä kesäpolut ovat yleensä hyvin tallatut ja niitä voi hiihtääkin.) Erittäin tärkeä ja suosittu on tietysti yhdyslatu Hiukkavaarasta Kivikkokankaan valaistulta ladulta Loppulaan.

1) Korpilammen laavulle: Latu lähtee Loppulan pihasta pellon ja vanhan takametsän poikki kapehkoa  uraa Lehdonharjun tielle, josta taimikon reunassa käännytään oikealle kohti Hirvikangasta. (Siis sama reitti kun kesän yhdyspolulla.) Ylitetään Isonkankaan reitti ja käännytään alamäkeen vasemmalle, missä latu yhtyy yhtyy Riistapolkuun, josta oikaistaan lammen kautta laavulle. Lammen jäällä voi olla vettä, joten se saattaa kannattaa kiertää rannan kautta.  (n 2 km, kartta oikealla, ks. retkiselostus.)

2) Myllykosken laavulle

HUOM: Kevättalvella 2023 Metsähallitus tekee alueella ennallistamistöitä, minkä takia Kuparisenpolun tie on aurattu ja sillä on työmaaliikennettä, joten emme suosittele hiihtämään sitä pitkin!

Lähdetään samaa reittiä kuin Riistapolulle, mutta Lehdonharjusta jatketaan metsätienpohjaa pitkin kunnes tullaan Kuparisenpolun tielle. (Ks. kartta sivun lopussa.) Käännytään oikealla ja hiihdetään tien reunaa Myllykosken laavulle.

Myllykosken laavulta voi edellen jatkaa Kalimeen retkeilyreittiä Kalimeenjoen vartta ylävirtaan ja nousta moottorikelkkareitin vierestä Nuutinpaloon Ylikiimingintielle. (Ks. retkiselostus Nuutinpalosta Myllykoskelle ja Isolle Polvikankaalle.)

3) Kivikkokankaalta Loppulaan (n. 12,3 km, ks. alla oleva kartta ja retkikuvaus): Lähtö Rakkakiventien pään P-paikalta; valaistun ladun alusta poiketaan vasemmalle suoraan kohti Isoasuota, ylitetään uudestaan valaistu latu ja jatketaan Isonsuon aukiolle, jonka vasenta reunaa kiertäen ja isoimman aukean ja reunametsikön ylittäen vanhalle tervehiihtoreitille. Pienen harjun lakea vähän matkaa oikealla, moottorikelkkareitin ylitys, hakkuuaukean ylitys oikean reunan metsätien pohjaa pitkin, mäkeä alas ja vasta toisesta tiehaarasta vasemmalle. Tässä kohti on mahdollista valita kahdesta reitistä ja tehdä myös ympyrälenkki. Alkuperäinen ja lyhyempi reitti kaartaa oikealla tien pohjaa pitkin, jatkaa pienen tiheikön läpi ja ylittää komean Niileskankaan sen oikeaa (etelä-) reunaa mukaillen. Toinen vaihtoehto jatkaa tienpohjaa suoraan eteen päin kunnes aukean takana käännytään oikealla ja kierretään Niileskangasta takakautta kunnes tullaan suojelualueelle ja vanhalla reitille. Tiheämmän nuoren reunametsän läpi laskeudutaan alas sähkölinjalle. Suoraan samaan suuntaan jatketaan taas vanhaa tervahiihtouraa Muuraiskankaantien ja sen jälkeen Köysikankaantien (Valkiaisjärvelle menevän) yli. Murtoseläntien luona käännytään vasemmalle ja seurataan tien vartta vähän matkaa ja ylitetään moottorikelkkareitti. Ylitetään Murtoseläntie ja jatketaan edelleen samaa uraa voimalinjalle asti, jota seurataan yksi pylväiden väli ja ylitetään linja. Metsätien pohjaa hiihdetään Järvikankaan yli Inumakankaan vierestä Saunakankaan tielle (Latvakorvenkaisto). HUOM. Metsähallituksen ennallistamistöiden aiheuttaman työmaaliikenteen takia välillä Saunakankaantie - Pieni Polvikangas on tilapäisiä reittimuutoksia, joista tarkemmin alla olevan kartan jälkeen!

Saunakankaan tiellä latu kulkee suuren osan matkaa ihan tien reunaa, joten muista varoa mahdollista raskasta liikennettä! Kun tie kaartaa oikealle kohti Kuparisenpolun parkkipaikka, latu jatkaa metsään ja oikaisee kohti Myllykoskelle menevää tietä. Tässä on mäki ja aika kapea ura, joten varothan vastaantulijoita! Ennen seuraavaa tienylitystä kääntyy pisto parkkipaikalle. Kun ylität Kuparisenpolun tien, varothan taas mahdollista työmaaliikennettä. Sen jälkeen latu menee Pienen Polvikankaan yli ja yhdistyy ennen Heimoa metsätienpohaan ja vanhaan latureittiin, jota pitkin on selkeä linja Loppulaan. Ks. kartta alla.