Hiihtoladut

Lumitilanteen mukaan tehdään Loppulasta hiihtämällä latuja ainakin Myllykosken ja Korpilammen (Riistapolun) laavuille ja Kangaslammen nuotiopaikalle. Myllykoskelta on hiihdettävissä oleva yhteys Nuutinpaloon Ylikiimingin tielle. (Ylipäänsä kesäpolut ovat yleensä hyvin tallatut ja niitä voi hiihtääkin.) Erittäin tärkeä ja suosittu on tietysti yhdyslatu Hiukkavaarasta Kivikkokankaan valaistulta ladulta Loppulaan.

1) Korpilammen laavulle: Latu lähtee Loppulan pihasta pellon ja vanhan takametsän poikki kapehkoa  uraa Lehdonharjun tielle, josta taimikon reunassa käännytään oikealle kohti Hirvikangasta. (Siis sama reitti kun kesän yhdyspolulla.) Ylitetään Isonkankaan reitti ja käännytään alamäkeen vasemmalle, missä latu yhtyy yhtyy Riistapolkuun, josta oikaistaan lammen kautta laavulle. Lammen jäällä voi olla vettä, joten se saattaa kannattaa kiertää rannan kautta.  (n 2 km, kartta oikealla, ks. retkiselostus.)

2) Myllykosken laavulle

Lähdetään samaa reittiä kuin Riistapolulle, mutta Lehdonharjusta jatketaan metsätienpohjaa pitkin kunnes tullaan Kuparisenpolun tielle. (Ks. kartta sivun lopussa.) Käännytään oikealla ja hiihdetään tien reunaa Myllykosken laavulle.

Myllykosken laavulta voi edellen jatkaa Kalimeen retkeilyreittiä Kalimeenjoen vartta ylävirtaan ja nousta moottorikelkkareitin vierestä Nuutinpaloon Ylikiimingintielle. (Ks. retkiselostus Nuutinpalosta Myllykoskelle ja Isolle Polvikankaalle.)

3) Kangaslammen nuotiopaikalle

Lähdetään samaa reittiä kuin edellä, mutta käännytään Kuparisenpolun tietä vasemmalle.

4) Kivikkokankaalta Loppulaan (n. 12,3 km, ks. alla oleva kartta ja retkikuvaus): Lähtö Rakkakiventien pään P-paikalta; valaistun ladun alusta poiketaan vasemmalle suoraan kohti Isoasuota, ylitetään uudestaan valaistu latu ja jatketaan Isonsuon aukiolle, jonka vasenta reunaa kiertäen ja isoimman aukean ja reunametsikön ylittäen vanhalle tervehiihtoreitille. Pienen harjun lakea vähän matkaa oikealla, moottorikelkkareitin ylitys, hakkuuaukean ylitys oikean reunan metsätien pohjaa pitkin, mäkeä alas ja vasta toisesta tiehaarasta vasemmalle. Tämän jälkeen on reitissä 12.3. tehty muutos: Jatketaan tienpohjaa suoraan eteen päin (ei käännytä loivasti oikealla) kunnes aukean takana käännytään oikealla ja kierretään komeaa Niileskangasta takakautta kunnes tullaan suojelualueelle ja vanhalla reitille. Tiheämmän nuoren reunametsän läpi laskeudutaan alas sähkölinjalle. Suoraan samaan suuntaan jatketaan taas vanhaa tervahiihtouraa Muuraiskankaantien ja sen jälkeen Köysikankaantien (Valkiaisjärvelle menevän) yli. Murtoseläntien luona käännytään vasemmalle ja seurataan tien vartta vähän matkaa ja ylitetään moottorikelkkareitti. Ylitetään Murtoseläntie ja jatketaan edelleen samaa uraa voimalinjalle asti, jota seurataan yksi pylväiden väli ja ylitetään linja. Metsätien pohjaa Järvikankaan yli Inumakankaan vierestä Saunakankaan tielle (Latvakorvenkaisto), jota pitkin tullaan Kuparisenpolulle lähelle Kangaslammen nuotiopaikkaa. Loppumatka sama kuin yllä olevien kuvauste alkumatka.

[Tulostettava pdf-versio täällä]