Hiihtoladut

Lumitilanteen mukaan tehdään Loppulasta hiihtämällä latuja ainakin Myllykosken ja Korpilammen (Riistapolun) laavuille ja Kangaslammen nuotiopaikalle. Myllykoskelta on hiihdettävissä oleva yhteys Nuutinpaloon Ylikiimingin tielle. (Ylipäänsä kesäpolut ovat yleensä hyvin tallatut ja niitä voi hiihtääkin.) Erittäin tärkeä ja suosittu on tietysti yhdyslatu Hiukkavaarasta Kivikkokankaan valaistulta ladulta Loppulaan.

1) Korpilammen laavulle: Latu lähtee Loppulan pihasta pellon ja vanhan takametsän poikki kapehkoa  uraa Lehdonharjun tielle, josta taimikon reunassa käännytään oikealle kohti Hirvikangasta. (Siis sama reitti kun kesän yhdyspolulla.) Ylitetään Isonkankaan reitti ja käännytään alamäkeen vasemmalle, missä latu yhtyy yhtyy Riistapolkuun, josta oikaistaan lammen kautta laavulle. Lammen jäällä voi olla vettä, joten se saattaa kannattaa kiertää rannan kautta.  (n 2 km, ks. retkiselostus.)

2) Myllykosken laavulle: Lähdetään samaa reittiä kuin Riistapolulle, mutta Lehdonharjusta jatketaan metsätienpohjaa pitkin kunnes voimalinjan jälkeen maaston laskeutuessa käännytään oikealle kohti Isoa Polvikangasta. Noustaan kankaan rinnettä kunnes vanhan metsäkoneen uran kohdalta käännytään vasemmalle kiertäen kankaan laki ja laskeudutaan sitten laavun huoltoreitille, jota jatketaan oikealla ja tullaan kohta laavulle. (n. 3,5 km)

Takaisin voi halutessaa tulla Kuparisenpoluntietä pitkin ja kääntyä siltä vasemmalle Pienen Polvikankaan metsätielle, jota pitkin Kivikkokankaan yhdyslatu menee Lehdonharjuun ja siitä Loppulaan. Tai vaihtoehtoisesti voi kiertää Kangaslammen kautta (ks. alla)

Myllykosken laavulta voi edellen jatkaa Kalimeen retkeilyreittiä Kalimeenjoen vartta ylävirtaan ja nousta moottorikelkkareitin vierestä Nuutinpaloon Ylikiimingintielle. (Ks. retkiselostus Nuutinpalosta Myllykoskelle ja Isolle Polvikankaalle.)

3) Kangaslammen nuotiopaikalle: Lähdetään samaa reittiä kuin edellä, mutta jo vähän ennen Pienen Polvikankaan huippua käännytään tieltä vasemmalle ja jatketaan kohti Kangaslampea, joka ylitetään rantasuota pitkin ja noustaan Kuparisenpoluntielle. Tietä oikealle on 300 m nuotiopaikalle. (n. 3,2 km, ks. retkiselostus.)

Takaisin voi palata taas eri reittiä Kivikkokangas-Loppula latua pitkin lähtemällä ensin Kuparisenpoluntietä kohti Myllykoskea ja kääntymällä siitä Pienen Polvikankaan metsätielle.

4) Kivikkokankaalta Loppulaan (n. 12 km, ks. alla oleva kartta ja retkikuvaus): Lähtö Rakkakiventien pään P-paikalta; valaistun ladun alusta poiketaan vasemmalle suoraan kohti Isoasuota, ylitetään uudestaan valaistu latu ja jatketaan Isonsuon aukiolle, jonka vasenta reunaa kiertäen ja isoimman aukean ja reunametsikön ylittäen vanhalle tervehiihtoreitille. Pienen harjun lakea vähän matkaa oikealla, moottorikelkkareitin ylitys, hakkuuaukean ylitys oikean reunan metsätien pohjaa pitkin, mäkeä alas ja vasta toisesta tiehaarasta vasemmalle. Tiheän, jo korkeaksi kasvaneen taimikon läpi ja nousu komealle Niileskankaalle, joka ylitetään oikeaa reunaa pitkin ja tiheämmän nuoren reunametsän läpi laskeudutaan alas sähkölinjalle. Suoraan samaan suuntaan jatketaan taas vanhaa tervahiihtouraa Muuraiskankaantien ja sen jälkeen Köysikankaantien (Valkiaisjärvelle menevän) yli. Murtoseläntien luona käännytään vasemmalle ja seurataan tien vartta vähän matkaa ja ylitetään moottorikelkkareitti. Ylitetään Murtoseläntie ja jatketaan edelleen samaa uraa voimalinjalle asti, jota seurataan yksi pylväiden väli ja ylitetään linja. Metsätien pohjaa Järvikankaan yli Inumakankaan vierestä Saunakankaan tielle (Latvakorvenkaisto), jota pitkin tullaan Kuparisenpolulle lähelle Kangaslammen nuotiopaikkaa. Loppumatka selviää yllä olevista kuvauksista.