Loppulan lähipolut

Sanginjoella on kolme kaupungin perustamaa ja Metsähallituksen ylläpitämää erittäin suosittua retkeilyreittä (ks. Metsähallituksen Sanginjokisivu):

  • Kalimenpolku, n. 5 km
  • Isokankaan retkeilypolku, n. 10 km
  • Korpilammen kierros (entinen Riistapolku) n. 2 km
Kaikki kolme reittiä risteävät niin, että vaeltamaan pystyy ainakin 17 km. Polkujen varrella on laavuja ja levähdyspaikkoja ja ne ovat ainakin osittain pitkostettu hankalimmista kohdista.
Lisäksi erittäin suosittu nuotiointipaikka on Lemmenpolku Sanginjoen varressa, jossa on useita nuotiopaikkoja lyhyen matkan päässä toisistaan.

Lopulan polut, merkitty punaisella,
klikkaa kuva suuremmaksi.

Loppulasta on suunniteltu ja kuljettu uusia ja houkuttelevia yhdyspolkuja kaikkille näille reiteille ja lisäksi talon lähiympäristöön toteutettu lyhyt ja kevyt luontopolku tilapäisin opastein (ks. kartta oikealla).

1) Loppulan luontopolku: (Polkua on merkitty keltaisilla nauhoilla.) Polku lähtee pihasta tallin edestä pellon päädyn poikki hienoon vanhaan metsään, käy mutkan riistanruokintatelineellä, palaa pellon reunaan, kiertää vanhan ladon ja riihen kautta ja ylittää peltoaukion sekä maantien, ohittaa vielä yhden vanhan ladon ja päätyy joen varteen, jota pitkin jatkaa vanhoja polun paikkoja pitkin Lemmenpolun nuotiopaikoille asti. Jokivarsi palataan samaa polkua pitkin takaisin - pysähdytään ihailemaan Sadinkosken kuohuja ja jatketaa rantapolkua pitkin aina Loppulan saunarantaan asti. (vajaa 2 km)

2) Yhdyspolku Riistapolulle: Polku lähtee luontopolun reittiä, mutta kääntyy ennen riistanruokintatelinettä oikealle, poispäin Loppulasta. Mennään tiheämmän ja nuoremman, mutta aika vaihtelevan metsän läpi metsätielle Lehdonharjuun, jolta noustaan oikealla vanhalle hakkuuaukealle, jossa on komeita siemenpuita ja harvennettuja yli parimetrisiä mäntyjä. Taimikon jälkeen polku jatkuu Hirvikankaalle, jossa on taas kaunista ja monimuotoista vanhempaa metsää. Noin 1,5 km kävelyn jälkeen polku yhdistyy Isonkankaan vaellusreittiin, jota noustaan noin 250 m kankaan päälle, missä siitä haarautuu Riistapolku. Sitä pitkin on vielä noin kilometri Koprpilammen laavulle.

3) Rantapolku Asmoon: (Tämä polku on vähemmän käytetty ja huonommin merkitty!) Lähdetaan Loppulan pihasta maantienvartta vasemmalle, käännytään heti oikealle (Kyhäläntie) ja taas heti vasemmalle joenrannassa olevien peltojen keskellä menevää peltotietä pitkin. Peltojen päässä jatketaan eteenpäin vähemmän kuljetuksi muuttuvaa vanhaa tietä pitkin (kyseessä on vanha Sanginjoen maantie). Kohta polku erkanee oikealle rantaan ja seurailee rantaa kunnes vastaan tulee sähkölinja, jota pitkin noustaan pienen kankaan päälle ja käännytään taas oikealle. Ylitetään tämä pieni ja erinomaisen kaunista vanhaa metsää kasvava kangas ja sen jälkeen matalampi maasto, jossa vanhoja kuivia ojia ja iso Santerinrämeeltä tuleva oja, joka tulva-ajan ulkopuolella on helppo ylittää. Noustaan Isonahon kankaalle, ylitetään maantie ja jatketaan kunnes tullaan Asmon metsätien ja vanhan vasemmalle, kohti Loppulaa menevän metsätien risteykseen. Jatketaan vanhempaa tienpohjaa, kunnes tullaan Asmonkorven aarnialueelle. Yhdytetään Isonkankaan polku. (n. 5,5 km)