Yrittäjäksi Loppulaan!


Olemme nyt päässeet jo niin pitkälle, että Loppulan luontokeskukselle voidaan etsiä yrittäjää, joka olisi kiinnostunut pyörittämään siellä tavoitteidemme mukaista toimintaa. Mikäli sinä olet kiinnostunut toimimaan yrittäjänä Loppulassa, niin vastaa 15.10.2021 mennessä tämän sivun lopussa olevaan kyselyyn. Lisätietoja osoitteesta yrittajaksi@loppula.fi tai hallituksen jäseniltä.

Etsimme toimijaa, jolla olisi näkemystä alueen kehittämisestä, luontoarvot kohdillaan ja jonka toiminnot tukisivat yhteisöllisyyttä ja virkistäytymistä. Kuten metsänvartijan asuessa tilalla, jatkossakin osa päärakennuksesta voisi olla yksityis- tai majoituskäytössä vaikka residenssinä, toisen puolen rakennuksesta toimiessa esimerkiksi myymälänä tai kahvilana. Liiketoiminta voi perustua esimerkiksi matkailuun, hyvinvointiin, luovaan työskentelyyn, kulttuuriin tai käsityöläisyyteen - tai vaikka kaikkiin yhdessä, kunhan toiminta palvelee alueen luontomatkailu- ja virkistyskäyttöä ympärivuotisesti ja ainakin osa tilan toiminnoista on yleisölle tai yhteisölle avointa jatkossakin.

Loppulan tila sisältää 137 m² hirsisen päärakennuksen (ks. kunnostussuunnitelma sivun lopussa), rantasaunan, navetan, liiterin, maakellarin ja metsureiden majoituskäytössä olleen rakennuksen. Viimeksi mainittu on tarkoitus purkaa ja tilalle rakennetaan uudet saunatilat. Rakennuksia ei ole suojeltu, mikä mahdollistaa monipuoliset muutostyöt remontissa, myös uudisrakentaminen on mahdollista kaavan sallimissa puitteissa. Loppulan ystävät on vuokrannut n. 5 800 m² määrä-alan tilan pihapiirin ympäriltä Oulun kaupungilta 50 vuoden vuokrasopimuksella. Mikäli tuleva yrittäjä tarvitsee toiminnalleen enemmän tilaa, on tilan ympäriltä mahdollista neuvotella maan vuokrasta Oulun kaupungin kanssa. Alueella on voimassa Sanginjoen osayleiskaava ja Loppulan tila on määritetty julkisen palvelun ja hallinnon alueeksi. Mahdollisesta lisärakentamisesta tulee olla yhteydessä Oulu  kaupunkiin.

Sanginjoen luonnonsuojelualueen reitistöstä ja saavutettavuudesta vastaa Metsähallitus. Loppulan tilan viereen on rakentumassa koko 2500 hehtaarin luonnonsuojelualueen pääsisäänkäynti ja parkkipaikka. Metsähallitus valmistelee koko Sanginjoen luonnonsuojelualuetta koskevaa tulevaisuuden suunnitelmaa ja on kuluneen kesän aikana kartoittanut alueen nykyisten kävijöiden ja sidosryhmien tarpeita ja toiveita. Suunnitelmat valmistuvat marraskuussa 2021, joten niihin voidaan myös huomioida Loppulan tulevan yrittäjän toiveita. Metsähallitus palvelee Sanginjoen luonnonsuojelualueen kävijöitä Limingan luontokeskuksesta käsin.

Luontokahvila on vielä avoinna la 25. ja su 26.9. klo 12-17, jolloin paikkaa voi käydä katsomassa. Jos haluat lähempää esittelyä tai käydä eri aikana, laita meille viestiä (yrittajaksi@loppula.fi). 

Vastaa kyselyyn

Mikäli kiinnostuit, lataa >liitteenä oleva Word-tiedosto< ja vastaa siinä oleviin kysymyksiin. (Mikäli tiedosto avautuu ensin selaimen ikkunaan, sen voi Download-linkistä ladata omalle koneelle muokattavaksi.) Palauta tiedosto osoitteeseen yrittajaksi@loppula.fi viimeistään 15.10.2021. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Mikäli et voi tai halua käyttää Word, Open Office tms. ohjelmaa tiedoston käsittelyyn, voit myös katsoa kysymykset tästä alta ja vastata niihin vaikka suoraan sähköpostiviestiin.

Kysymykset:

1) YRITYS: Kuka olet ja mitä olet / yrityksesi on tähän saakka tehnyt? Miten tähän saakka tekemäsi työ liittyy luontomatkailuun, luonnon virkistyskäyttöön ja/tai luonnonsuojeluun? (Voit laittaa tähän tärkeimmät referenssit tai nettiosoitteen, mistä ne löytyvät. Ja tietysti omat yhteystietosi!)

2) TOIMINTAIDEA: Millaista toimintaa harjoittaisit Loppulassa? Mikä ovat ydintoimintojasi?

3) ARVOT: Mitkä ovat toimintasi arvot ja kuinka luonto ja ilmasto näkyvät niissä? Mikä on arvolupauksesi asiakkaille?

4) KRIITTISET RESURSSIT: Mitä resursseja toimintasi vaatii mm. tilojen, henkilökunnan, osaamisen ja pääomien osalta?

5) ASIAKKAAT: Mille asiakasryhmille toimintasi suuntautuu? 

6) ASIAKKAIDEN TAVOITTAMINEN: Minkä viestintäkanavien kautta tavoitat asiakkaasi ja miten?

7) KUMPPANIT: Ketkä ovat tärkeimpiä kumppaneitasi ja mikä on heidän roolinsa? Erityisesti mitä kumppaneita sinulla olisi Loppulassa toimiessasi?

8) KULURAKENNE: Mistä toimintasi kulut muodostuvat? Mitkä kulut ovat suurimmat?

9) KANNATTAVUUS: Miten saat toiminnastasi Loppulassa kannattavaa (vrt. vuokra 600–900 €/kk)?

10) SANGINJOKI: Miten hyödynnät Sanginjoen suojelualuetta toimiessasi Loppulassa, ja miten toimintasi tukee sen luontoarvojen säilyttämistä ja lisäämistä?
Missä määrin voisit toimia suojelualueen paikallisena ”asiakasneuvojana” (kun varsinainen vastuu asiasta on Liminganlahden luontokeskuksella)?

11) LOPPULA: Riittävätkö nykyiset rakennukset toimintaasi vai tarvitsisitko lisärakentamista? Onko jotain mitä voisimme huomioida Loppulan päärakennuksen remontissa? Jatkaisitko nykyisen kaltaista kahvilatoimintaa Loppulassa?

12) YHTEISTYÖ: Mikäli yrityksesi ei nyt tule valituksi Loppulan vuokralaiseksi, olisitko silti kiinnostunut yhteistyöstä tulevan yrittäjän kanssa ja millä tavoin?

13) KYSYMYKSIÄ / KOMMENTTEJA: Mitä haluaisit tässä vaiheessa kysyä Loppulan ystävät ry:ltä tai antaa meille palautetta tai muita kommentteja?


Loppulan pihapiirin ja päärakennuksen alustavat kunnostussuunnitelmat

Pihapiiri


Päärakennus